ذخیره کربن درختان راش در روشنه‌های تاج پوشش در جنگل معتدله هیرکانی(پژوهش موردی: جنگل الندان-مازندران)

علیرضا آملی کندری؛ کامبیز ابراری واجاری؛ محمد فیضیان

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1134

چکیده
  سابقه و هدف: در جنگل­ های هیرکانی روشنه­ های تاج ­پوشش به اندازه­ های مختلف در اثر اجرای شیوه ­های مختلف جنگل­ شناسی ایجاده شده است. آگاهی از اثرات این روشنه­ ها  بر پویایی توده ­های جنگلی می­ تواند در تصمیم­ گیری انتخاب شیوه­ های جنگل­ شناسی کمک نماید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روشنه ­های تاج پوشش ...  بیشتر

ارتباط عوامل فیزیوگرافی با تنوع گونه‌های چوبی و ذخیره ‌کربن خاک در جنگل زاگرس میانی (پژوهش موردی: هشتاد پهلو - لرستان)

هادی دردانه؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ضیاءالدین باده‌یان

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1090

چکیده
  سابقه و هدف: جنگل­ های زاگرس به ­عنوان یکی از بوم ­سازگان­ های جنگلی مهم ایران از پوشش­ گیاهی (درختان، درختچه ­ها و گونه­ های علفی) متنوعی برخوردار می­ باشد. شناسایی و آگاهی دقیق از نقش بوم ­شناختی آنها در این بوم ­سازگان می­ تواند در حفاظت منابع طبیعی و توسعه پایدار کمک شایانی نماید. به‌منظور مطالعه تنوع گونه‌ای ...  بیشتر