تأثیر احیای جنگل با گونه‌های پهن‌برگ و سوزنی‌برگ بر ویژگی‌های خاک و ذخیره کربن (مطالعه موردی: جنگل کُلِت)

خدیجه اصغری؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1300

چکیده
  سابقه و هدف: خاک به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع کربن در زیست‌کره بوده و بیش از نیمی از کربن آن در بوم‌سازگان‌های جنگلی ذخیره می‌شود. با توجه به اهمیت بخش کربن خاک، هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر گونه‌های مختلف پهن‌برگ و سوزنی‌برگ بر ذخیره‌سازی کربن خاک جنگل با توجه به قابلیت متفاوت آن‌ها در ذخیره و استفاده از مواد مغذی خاک در جنگل ...  بیشتر

تعیین سهم تنوع گونه های گیاهی زیرآشکوب در جنگل کاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ (پژوهش موردی: جنگل کُلِت مازندران)

خدیجه اصغری؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1048

چکیده
  سابقه و هدف: تنوع، گونه ­ای ترکیبی از دو مؤلفه به ­هم پیوسته غنای گونه ­ای و یکنواختی است. مؤلفه اول غنای گونه ­ای است که مربوط به تعداد گونه­ های حاضر در واحد نمونه ­برداری است؛ و دومین مؤلفه یکنواختی است که به نحوه توزیع افراد گونه ­ها در محیط اطلاق می­ شود، یکی از مشکل­ های مهم این سنجه ­ها، جدا نکردن سهم این دو مؤلفه ...  بیشتر