کارایی فتوکاتالیست TiO2 آناتاز مغناطیسی لود شده توسط گرافن کوانتوم دات در حذف داروی ایمی‌پرامین از محیط آبی

راحله هاتفی؛ حبیب الله یونسی؛ علی ماشین چیان مرادی؛ سعید نوجوان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1021

چکیده
  سابقه و هدف: صنایع داروسازی در رده چهارم تولید فاضلاب قرار دارد و حاوی مقادیر قابل توجهی از داروها و پیش ماده‌های مورد نیاز در داروسازی هستند که سمی بوده و با روش‌های سنتی به‌راحتی حذف نمی‌شوند و استفاده از روش‌های پیشرفته جهت پاکسازی مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، سنتز Fe3O4، سنتز فتوکاتالیست TiO2 آناتاز، نشاندن TiO2 روی Fe3O4، سنتز GQD ...  بیشتر