مناقشات زیست محیطی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین الملل

علی زارع؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 197-218

https://doi.org/10.52547/envs.29932

چکیده
  سابقه و هدف: حوضه آبی رودخانه‌های دجله و فرات در یکی از مهم‌ترین منابع آب شیرین تحت توسعه جهان واقع شده است. در مرکز این توسعه‌یافتگی، سدها با مقیاس بزرگ قرار گرفته است که به منظور تأمین آب لازم برای طرح‌های آبیاری وسیع و تولید انرژی برق-آبی، توسط دولت‌های ساحلی احداث گردیده است و به شکل اساسی جریانات این رودخانه ­ها و کیفیت آب ...  بیشتر