تحلیل و ارزیابی مورفولوژیک رودخانه مبتنی بر ویژگی‌های مورفولوژیک، سازه‌های مصنوعی و تنظیمات آبراهه (مطالعه موردی: رودخانه تالار- از بالادست تا شیرگاه)

زهره طالبی؛ سید علی ایوب زاده؛ حسین مصطفوی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ حسین شفیع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1250

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر بخشی جدایی ناپذیر از تمام سیستم‌های رودخانه‌ای است. اکثر رودخانه‌ها در حال حاضر در شرایطی کاملاً متفاوت با رودخانه‌هایی که قبلا وجود داشتند، کار می‌کنند. مداخلات انسانی به طور غیرمستقیم فرآیندهای ژئومورفیکی مانند انتقال رسوب، فرسایش و رسوبگذاری در امتداد رودخانه‌ها را تغییر می‌دهد و توزیع مکانی و سرعت این ...  بیشتر

ارزیابی تغییرات هیدرواکولوژیک رودخانه هلیل رود و نقش سدهای در دست بهره برداری در ایجاد آن

ناهید احمدی؛ حسین مصطفوی؛ خسرو پیری؛ حسین زینی وند

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1228

چکیده
  سابقه و هدف: گرچه آب عنصر اصلی توسعه پایدار به شمار می ­رود، اما پروژه­ های سدسازی در راستای مدیریت منابع آب در سال­ های اخیر نتوانسته است تعادل میان مصارف انسانی و نیاز آبی اکوسیستم ­های طبیعی را به گونه ­ای حفظ کند که ضمن بهره ­برداری با اهداف اجتماعی و اقتصادی، حیات  پایدار سیستم ­های رودخانه ­ای نیز تضمین شود. ...  بیشتر