ارزیابی راهبردی محیطی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

زهره فنی؛ محمدامین هونکزهی؛ منیژه قهرودی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 173-190

چکیده
  سابقه و هدف: مشکلات محیط زیستی از اساسی‌ترین مسائل شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها، حاصل تعارض و تقابل آن‌ها با محیط طبیعی است زیرا توسعه شهری ضرورتاً با تسلط ساختمان‌ها، صنایع، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است. ارزیابی راهبردی محیط زیستی فرآیند جامع، فرمول‌بندی شده و سامانمند ارزیابی اثرات محیط زیستی سیاست‌ها، ...  بیشتر