یک روش داده‌محور برای تعیین رابطه فشار و شکستگی در شبکه‌های توزیع آب شهری

یاسمن تاج آبادی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 127-140

چکیده
   سابقه و هدف: یکی از چالش‌های شرکت‌های آب و فاضلاب در سرتاسر جهان، هدررفت آب از شبکه‌های آب‌رسانی به‌صورت شکستگی‌ و نشت است که هزینه‌های بالای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را بر این شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. هر سال بخش زیادی از بودجه شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش تعمیر و بازسازی لوله‌های شبکه ناشی از شکستگی‌ها هزینه می‌شود. ...  بیشتر