جستاری پیرامون بوم‌شناسی سیاسی

فاطمه ذوالفقاریان؛ علیرضا کوچکی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 229-246

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1312

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه محیط‌ زیست جهانی با چالش ­های گسترده‌ای از جمله تغییر اقلیم، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی و در نتیجه عدم تاب­ آوری و به هم خوردن توازن بوم شناسی روبرو است. این نارسایی‌ها که نتیجه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیست محیطی است در قالب توسعه و رشد اقتصادی تجلی پیدا کرده است و عواملی مانند رشد نامتوازن جمعیت، جنبه‌های ...  بیشتر

ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد

نرگس پورطوسی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 155-176

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه شهری و شهرنشینی، اصلی‌ترین دلیل تغییرات جهانی اکوسیستم‌‌ها است ولی از طرفی اگرواکوسیستم‌های مناطق شهری، با تامین خدمات اکوسیستمی با‌ارزش و پرتقاضا، رفاه جامعه بشری را فراهم می‌آورند. درک خدمات اکوسیستمی و در نظر داشتن ارزش‌گذاری آنها در مدیریت شهری برای جامعه کنونی و نسل آینده ضروری است. مواد و روش‌ها: پژوهشی ...  بیشتر