بررسی فونستیک مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) در شیراز و حومه

روشنک ترابی؛ شاهرخ پاشائی راد؛ محمدرضا شکری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 75-92

چکیده
  سابقه و هدف: مورچه‌ها، شناخته‌شده‌ترین حشرات اجتماعی هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر اکوسیستم‌های محل زندگی خود می‌گذارند. نقش این حشرات در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک و متقابلا اثر آنها بر گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و دیگر موجودات زنده خاک انکارناپذیر است. شرایط اقلیمی گسترده و تنوع بالای زیستگاه‌ها در ایران باعث حضور گونه‌های ...  بیشتر