ارزیابی تحمل به کلروز در برخی پایه های سیب به دو روش گرسنگی آهن و تنش بی کربنات

محمدرضا دادپور؛ شهنام اشتری؛ شاهین اوستان؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 181-198

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه استفاده از کودهای شیمیایی حاوی آهن برای رفع علائم کمبود آهن در باغ‌های سیب به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، در حالیکه این امر جایگاهی در کشاورزی ارگانیک ندارد. اکثر باغ‌های میوه سردسیری ایران در مناطق آهکی استقرار یافته و علائم کمبود آهن در این اراضی به‌وفور قابل مشاهده است و مصرف مقادیر قابل‌توجهی کود شیمیایی ...  بیشتر