شاخص‌های تغذیه‌ای در خرچنگ Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards,1867) در آب‌های ساحلی خلیج فارس(استان هرمزگان)

نرگس روانتاب؛ محسن صفائی؛ احسان کامرانی؛ محمد مومنی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-100

چکیده
  سابقه و هدف : تحقیق درباره تغذیه و عادات غذایی آبزیان یکی از موضوعات مهم در علوم شیلاتی است. بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای خرچنگ‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در رشد و بقاء آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین مشخص شده که پراکندگی، رشد و تولید‌مثل خرچنگ‌ها تا حد زیادی بستگی به در دسترس بودن طعمه دارد. هدف از انجام ...  بیشتر