بررسی غلظت و اثرات بهداشتی فلزات سنگین منتشره از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی ناجی

کیمیا فتوت؛ لیلا خازینی؛ یوسفعلی عابدینی؛ محمدرضا یوسفی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1091

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با گسترش فعالیت واحدهای صنعتی، غلظت آلاینده­ ها در هوا افزایش یافته و انسان­ ها از طریق تنفس، بلعیدن و جذب پوستی در معرض آن­ها قرار می­ گیرند. در میان تمام آلاینده ­ها، فلزات سنگین به دلیل ماهیت سمی خود بسیار مورد توجه متخصصان زیست ­محیطی قرار گرفته ­اند. غلظت بالای فلزات سنگین در محیط ­زیست، می ­تواند ...  بیشتر