مدل‌سازی کنتیک زیست‌پالایی آب زیرزمینی آلوده به ترکیباتBTEX

حمید رضا ناصری؛ کمال خدایی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 149-164

چکیده
  سابقه و هدف: ترکیبات هیدروکربنی  در اثر تصادفات در موقع حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و یا فرآیندهای پالایشگاهی به‌ویژه در کشورهای تولیدکننده نفت منابع آب زیرزمینی را (هم در منطقه غیراشباع  و هم در منطقه اشباع) آلوده می‌کنند. با توجه به پیچیدگی‌های حاکم بر محیط آب زیرزمینی، تاکنون پژوهش چندانی در ارتباط با پاک‌سازی  این آلودگی‌ها در ایران ...  بیشتر