آزادسازی تجارت ، شوک‌های نفتی و کیفیت محیط زیست: با کاربرد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

سیدکمیل طیبی؛ فریباالسادات عقیلی؛ لیلا الله دادیان

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 159-172

چکیده
  سابقه و هدف: در این پژوهش با توجه به نقش محیط‌زیست و تجارت آزاد در دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار، اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست بررسی شده است. آزادسازی تجاری به‌طور ساده عبارت از حذف (کاهش) موانع تجاری در تجارت بین‌الملل است. از طرف دیگر نفت به‌عنوان یک نهاده تولیدی اثری مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات داشته و بر جریان تجارت ...  بیشتر