اندازه‌گیری غلظت آلاینده‌های گازی NO2 وSO2 در محیط‌های موزه‌ای تهران به روش غیرفعال

منیژه هادیان دهکردی؛ رسول وطن دوست؛ کریستف هرم؛ استفان سایمون

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 165-174

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش آلودگی‌های محیطی ناشی از رشد صنایع، جمعیت، ساخت‌وسازهای شهری، افزایش استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی و همچنین تغییرات شرایط اقلیمی باعث شده که در سال‌های اخیر متخصصان علوم و حفاظت و مرمت در جهان بر اهمیت کیفیت هوا در حفاظت و نگهداری آثار در محیط موزه تاکید بیشتری کنند و پژوهش در این زمینه به یکی از محورهای اصلی ...  بیشتر