تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان کلیفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضالب شهری

فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ ناصر مهردادی؛ مهدی اسدی قالهری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-114

چکیده
  سابقه و هدف: تصفیه لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب یکی از مشکل‌ترین فرآیندهای تصفیه و چالشی اساسی برای متخصصین و مسئولان می‌باشد. مهمترین شاخص وجود عوامل بیماری‌زا در لجن و فاضلاب کلیفرم‌ها می‌باشند. امواج اولتراسوند در فرکانس‌های 20 تا 200 کیلو هرتز و سطوح بالای انرژی یکی از روش‌های جدید جهت گندزدایی در تاسیسات فاضلابی هستند. هدف از ...  بیشتر