بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معدن های (AMD) در دامپ باطله معدن مس سونگون با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن

محمد رضا افشون؛ ناصر مهردادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 143-160

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36082

چکیده
  سابقه و هدف: اکسیداسیون زون های کانی سازی شده سولفیددار طی فرآیند هوازدگی در اثر واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی تشدید شده و زهاب اسید ی ) AMD ) 1 حاصله سبب آزادسازی و تحرک عناصر فلزی سمی و سنگین از سنگ مادر و تمرکز آن ها در محیط خاک یا آب می شو د . زهاب اسیدی تولید شده در دامپ باطله معدنی مس سونگون وارد جریان های سطحی موجود در منطقه می گردد ...  بیشتر

تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان کلیفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضالب شهری

فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ ناصر مهردادی؛ مهدی اسدی قالهری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-114

چکیده
  سابقه و هدف: تصفیه لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب یکی از مشکل‌ترین فرآیندهای تصفیه و چالشی اساسی برای متخصصین و مسئولان می‌باشد. مهمترین شاخص وجود عوامل بیماری‌زا در لجن و فاضلاب کلیفرم‌ها می‌باشند. امواج اولتراسوند در فرکانس‌های 20 تا 200 کیلو هرتز و سطوح بالای انرژی یکی از روش‌های جدید جهت گندزدایی در تاسیسات فاضلابی هستند. هدف از ...  بیشتر