سازگاری با پیامدهای بحران ریزگردها در بین نخل داران شهرستان اهواز: کاربرد تحلیل مسیر

ساناز گلابوند؛ مریم شریف زاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 105-116

چکیده
  بحران­های اقلیمی اثرات مخربی بر عملکرد محصولات کشاورزی در سال­های اخیر تحمیل نموده­اند. استان خوزستان در سال­های اخیر بیشترین آمار خسارت ناشی از طوفان­های گرد و غبار را در بخش کشاورزی بالاخص نخیلات به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه واکاوی تبیین کننده­های رفتار سازگاری نخل­داران با بحران ریزگردها می­باشد. جامعه آماری پیمایش ...  بیشتر