آسیب شناسی کشت گندم دیم استان قزوین با رویکرد تحلیل آماری روزهای بارندگی

مهدی پناهی؛ مینا طاهری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 147-152

چکیده
  تحلیل روزهای قابل بارش از کلیدی­ترین عناصر هواشناسی مرتبط با بخش کشاورزی می­باشد، چرا که کمبود یا بارندگی بارش در طول فصل رشد خسارات سنگینی بر بخش کشاورزی علی الخصوص کشت دیم بر جای می­گذارد. لزوم پایش و تحلیل این پدیده هنگامی جلوه­گر می­نماید که توجه داشته باشیم بخش عمده­ای از اراضی کشاورزی، وابستگی مستقیم به بارش (مقدار و دفعات بارش) ...  بیشتر