طراحی و مدل‌سازی گذرگاه‎های مهاجرت قوچ و میش البرزی در منطقه حفاظت‌شده ورجین

محسن محفوظی؛ حمید گشتاسب

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 121-128

چکیده
  امروزه تغییرات اقلیمی، خشکسالی، جزیره‌ای شدن زیستگاه‎ها از جمله عوامل بحرانی در تهدید و کاهش تنوع‎زیستی به شمار می‌آیند. علاوه بر بلایا و پدیده‌های طبیعی، فعالیت‌های با منشا انسانی از جمله مهم‌ترین عوامل جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها و قطع ارتباط جریان ژنی از طریق گذرگاه‌ها هستند. وجود گذرگاه‌های مطلوب و ایمن برای وحوش دارای  مهاجرت ...  بیشتر