برنامه‎ریزی منطقه‎ای محیطی یکپارچه برای حوضه دریاچه ارومیه

محمد حسین شریف زادگان؛ رضوان عباسی بخشکندی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 89-102

چکیده
  دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ نمکی در جهان است‎. اکوسیستم این دریاچه به دلایل اجتماعی - اقتصادی و معیارهای اکولوژیکی نقش مهمی در شمال غرب ایران ایفا می‎کند‎. طی دهه‎های اخیر رویکرد توسعه‎ای کم توجه به پایداری منطقه‎ای و تغییرات آب و هوایی‎، زمینه پیدایش وگسترش بحران محیطی دریاچه ارومیه را فراهم کرده است. هدف این پژوهش استفاده ...  بیشتر