بررسی وضعیت تجزیه آفت‌کش‌های تاریخ منقضی بر اساس نوع فرمولاسیون و شاخص‌های کنترل کیفی آن‎ها

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ بابک حیدری علیزاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 57-66

چکیده
  آلودگی محیط‎زیست با پسماند‌های خطرناک و زیان‌آور در بسیاری از موارد غیر قابل اصلاح است. آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در انبارهای سراسر جهان یکی از این نوع پسماندها هستند. عدم توجه و رسیدگی به این انبارها پیامدهای ناگواری برای انسان‌ها و محیط‎زیست در پی دارد. این تحقیق با هدف بررسی امکان بازیافت سموم تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت ...  بیشتر