بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در دالان‌های خیابانی

آیدا کیان مهر؛ سید حسین بحرینی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 97-108

چکیده
  در این پژوهش تلاش شد تا با روشی مستند و کمی (استفاده از نرم‌افزار Envi-met) تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در نسبت‌های مختلف ارتفاع به عرض دالان‌های خیابانی بررسی شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که ترکیب‌های مختلف سرعت و جهت باد در دالان‌هایی با نسبت‌های متفاوت ارتفاع به عرض، شرایط تهویه، الگوهای جریان ...  بیشتر