تخمین غلظت آلاینده‌های هوا در پایانه‌های مسافری شهری

مریم معجری؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 125-130

چکیده
  با گسترش شهرها و نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی، تجمع و تردد تعداد زیادی از وسایل نقلیه در پایانه‌های مسافری، این مکان به یکی از منابع آلودگی هوا در سطح شهر تبدیل شده است. در این مقاله تخمین غلظت و نحوه پراکنش آلاینده‎های هوا در پایانه مسافری بیهقی در شهر تهران با روش مدل‌سازی ارایه شده است. ابتدا با جمع‏آوری آمار و اطلاعات پایه مربوط ...  بیشتر