بررسی جنبه‎های تفکیک مواد زاید ارگانیک از مبدا در منطقه 22 تهران (مطالعه موردی شهرک شریف)

قاسم علی عمرانی؛ زهرا عابدی؛ محبوبه امامی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 85-94

چکیده
  زباله شامل مقادیر زیادی مواد لازم است که می‎تواند برای تغذیه گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. عدم توجه به این موضوع و امحاء زباله‎های آلی علاوه بر اتلاف انرژی و ایجاد آلودگی‎های شیرابه این مواد ، باعث صرف هزینه در تولید کودهای شیمیایی و آلودگی‎های حاصل می‎شود. لذا لازم است رویکرد تولید کودهای ارگانیک با توجه به پتانسیل‎های موجود ...  بیشتر