بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه‌های صنعتی بر خروجی مدل AERMOD

لاله عباسی چالشتری؛ فرهاد نژاد کورکی؛ خسرو اشرفی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 15-24

چکیده
  AERMOD مدل پیشرفته­ای است که برای مدل‎سازی پخش آلاینده­های هوا از منابع مختلف و برای فواصل کمتر از 50 کیلومتر از منابع انتشار مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرم­افزار نخستین بار توسط انجمن هواشناسی آمریکا با همکاری آژانس حفاظت محیط‎زیست آمریکا تهیه شد. با توجه به این­که وجود موانعی مانند ساختمان­ها بر سر راه منابع آلاینده می­تواند ...  بیشتر