تحلیل مقایسه ای و پایش اثربخشی الگوی مشارکتی جیگ ساو و تدریس سنتی در آموزش محیط زیست شهری

آتوسا سلیمانی؛ اسماعیل صالحی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  سابقه و هدف: تدریس مشارکتی به‌عنوان یکی از روش ‏های تدریس نوعی رابطه‏ بین فردی است که خلاء استفاده از آن در انتقال مفاهیم محیط زیستی و پایش آنها کاملاً احساس می‎‏شود و انجام پژوهش‏ هایی بر پایه این نوع تدریس، در انتخاب موثرترین روش انتقال مفاهیم، به آموزشگران محیط زیست و فعالان این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. چراکه می‏تواند در رشد ...  بیشتر

شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)

وحید امینی پارسا؛ اسماعیل صالحی؛ شهاب عادلی قرجه داغی؛ علی عزیزی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 133-142

چکیده
  سطح زمین تاکنون در معرض تغییرات چشمگیر کاربری و پوشش زمین قرار گرفته که این در پهنهها و حوزههای نفوذ مناطق سکونتگاهی ب سیار مشـــهودتر اســـت. تغییرات کاربری زمین نقش مهمی در درک ارتباط متقابل بین فعالیتهای بشــر و محیطزیســت دارد، بنابراین بررســی این تغییرات به صورت توالی زمانی از گذ شته تا آینده (رهیافت پویا) ضروری اسـت. در این ...  بیشتر