جای پای اکولوژیک، سنجشی برای پایداری شهرها مورد پژوهی شهر تبریز

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی؛ محمد مرادی؛ حسین رفیعی مهر؛ عباس امینی زاده

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 25-44

چکیده
  سابقه و هدف: با گسترش مفهوم گسترش پایدار در سطح بین‌المللی، دانشمندان، مدل‌های کمی و کیفی زیادی را برای اندازه‌گیری گسترش پایدار جامعه­ ها و شهرها نشان دادند. یکی از این ابزارها که توجه بیشتری را در سطح­ های علمی، سیاسی و آموزشی به خود جلب کرده، ارزیابی جای پای اکولوژیک است. بر اساس این روش، گسترش یک منطقه، زمانی "ناپایدار" قلمداد ...  بیشتر

برنامه ریزی راهبردی احیای محیط طبیعی رود دره های تهران ( نمونه موردی: رود دره درکه )

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 113-124

چکیده
  طی چند دهة اخیر، شهر تهران با افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین روبه­رو بوده است. این افزایش شهرنشینی و در پی آن استفاده از زمین جهت سکونتگاه­های شهری بدون در نظر گرفتن توان­های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط­زیست در تهران شده است و تعادل بین شهر و محیط­زیست را مختل نموده است. رود دره­های شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی ...  بیشتر