استفاده از امواج فراصوت جهت گوگردزدایی از نفت خام

حسین حسینی؛ عبدالقادر حمیدی فلاحی؛ علی اکبر عظمتی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393

چکیده
  نفت خام ایران دارای مقدار نسبتا بالای گوگرد بوده که باید قبل از استفاده آن‌را گوگردزدایی نمود، زیرا درصد بالای گوگرد باعث تولید گازهای گوگرددار و نهایتا آلوده کردن محیط‌زیست شده و هم‌چنین باعث مشکلات فرآیندی نیز می‌گردد. به‌همین دلیل در این تحقیق روشی برای حذف گوگرد از نفت خام ترش منطقه نفتی دارخوین با استفاده از تابش امواج فراصوت ...  بیشتر