جذب و واجذب علفکش ها در خاک در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

الهام نوشادی؛ مهدی همایی؛ محمد محمودیان شوشتری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 111-128

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی ناشی از کاربرد نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه علف‌کش‌ها یکی از چالش‌های زیست‌محیطی عصر حاضر است و به‌کارگیری فناوری‌های نوین همچون سم-آبیاری این مشکل را دوچندان کرده است. بنابراین، گزینش راهبردهای بهینه مدیریتی با تکیه بر شناخت سرنوشت سموم در خاک بسیار ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی کمّی رفتار جذب سطحی و رهاسازی ...  بیشتر

بررسی پارامتریک رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن در سیستم‌های دو فازی

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محمد محمودیان شوشتری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 29-38

چکیده
  بیان کمّی ویژگی های هیدرولیکی خاک نقش مهمی در پیش­گیری از ورود آلاینده­های هیدروکربنی به خاک و آبهای زیر زمینی دارد. به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن به عنوان یک آلاینده­ی سمّی کلردار در خاک، منحنی­های نگهداشت پرکلرواتیلن و آب در خاک بدست آمد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع برای این دو سیال به روش بار ثابت تعیین که مقدار آن برای ...  بیشتر

استفاده از کشت مخلوط برای پالایش گیاهی خاک‌های آلوده به کادمیوم در حضور کی‌لیت‌های طبیعی و مصنوعی

دنیا متقی؛ مهدی همایی؛ رسول راهنمایی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 75-88

چکیده
  آلودگی خاک از چالش‌های مهم عصر کنونی است.یکی از روش‌های آلودگی‌زدایی خاک، روش پالایش گیاهی است. استفاده از عوامل کی‌لیت کننده در خاک می‌تواند کارآیی این روش را افزایش دهد. تا‌کنون از روش کشت مخلوط برای بررسی روش گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین استفاده نشده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی گیاه پالایی دو گیاه شاهی ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت و بیش‌اندوزی سرب به وسیله گیاه سلمه‎تره (chenopodium album L.) در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

نازلی علیپور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محبوبه مظهری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-112

چکیده
  مقاومت و جذب آلاینده‌ها به‎ویژه فلزات سنگین به‌ وسیله گیاهان مختلف متفاوت است. چنان‎چه بتوان گیاهان مقاومی یافت که قادر باشند مقداری از آلودگی‌های موجود در آب و یا خاک را کاهش دهند می‌توان از آن‌ها برای آلودگی‌زدایی منابع آلوده استفاده کرد. هدف از این پژوهش بررسی توا‎نایی گیاه شورپسند سلمه‎تره در استخراج گیاهی سرب و تعیین زمان ...  بیشتر

روشی بهینه برای تعیین مکان مناسب دفن زبالههای جامد شهری GIS با کاربرد تحلیل چندمعیاره و

مهناز اسکندری؛ مهدی همایی؛ شهلا محمودی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  انتخاب مکان مناسب دفن زباله های شهری از مسائل پیچیده دربرنامه ریزی استفاده از زمین است. برای انتخاب یک مکان بهینه،معیارهای زیست محیطی، فنی  اقتصادی و اجتماعی  فرهنگی بسیاری را باید در نظر گرفت. هدف این پژوهش، ارائه روشی بهینه برپایه تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی توأم با نظرسنجی از متخصصین برای تعیین مکان ...  بیشتر