بررسی وضعیت جمعیت پرندگان جزیره شادی در اهواز در دو فصل زمستان و بهار

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  تغییرات تنوع و ترکیب جمعیت پرندگان دو شاخص‌ مهم زیستی و بیان کننده وضعیت سلامت محیط‎زیست هستند، به همین دلیل در زمستان 1392 و بهار 1393 تنوع و ترکیب جمعیت پرندگان جزیره شادی اهواز بررسی شد. این جزیره به پارک شهر تبدیل شده و توسط پلی به ساحل غربی روخانه کارون مرتبط شده است. مساحت آن حدود 7/1 هکتار است. در دو فصل زمستان1392 و بهار1393، 37 گونه پرنده ...  بیشتر