تحلیل مکانی ترکیبات آلی فرار در هوای شهر تهران با استفاده از نرم افزار آرک ویو

اسماعیل فاتحی فر؛ رسول علی اشرفی پور؛ محمد رستگاری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-8

چکیده
  کلانشهر تهران از نظر آلودگی هوا در رده ی بالایی قرار گرفته است و این امتیاز منفی، سلامتی ساکنان این منطقه را تهدید می کند. ترکیبات آلی فرار و به خصوص بتکس ها، گروه بزرگی از آلاینده های هوا هستند که نقش بحرانی در شیمی اتمسفر شهر تهران بازی می کنند. بنزن، مهم ترین ترکیب این آلاینده ها بوده و موجب بروز سرطان خون و بیماری های مرتبط با آن می ...  بیشتر