بررسی و مقایسه حذف رنگزایAcid Red 37 با فرایندهای الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون

مینا رضائی؛ سیده فرخ حسینی شکرابی؛ مهدی ورسه ای؛ عبداله سمیعی بیرق

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 85-96

چکیده
  فاضلاب‌های رنگی صنایع نساجی به‌ویژه ترکیبات آزو معمولاً حاوی مواد سمی و پایدار در محیط‌زیست هستند. بنابراین بررسی کارایی روش‌های متعدد در حذف آن‌ها ضروری است. ترکیب رنگی Acid red 37 از نظر ساختار در گروه رنگ‌های منو آزو قرار دارد که در حال حاضر در صنایع نساجی کاربرد وسیعی یافته است. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی عوامل مؤثر و مقایسه روش‌های ...  بیشتر