نویسنده = مسعود شیدایی
مطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیک

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

روح ا.. عباسی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مسعود شیدایی


تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 5، مهر 1383

ناهید نهاوندی؛ مسعود شیدایی؛ علیرضا میرزاجانی؛ بهرام حسن زاده کیابی


بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی)

دوره 2، شماره 5، مهر 1383

شاهرخ پاشایی راد؛ فرهاد امیری مقدم؛ حسین صادقی؛ مسعود شیدایی


تنوع ریختی میان جمعیتی در Tulipa humilis Hebert (Liliaceae) ایران

دوره 1، شماره 4، تیر 1383

مسعود شیدایی؛ شیرین زجاجی فر


بررسی پلی مورفیسم ناحیه کنترل mtDNA تاسماهی ایرانی Acipenser persicus در رودخانه سفید رود و جنوب شرقی دریای خزر

دوره 1، شماره 2، دی 1382

فریبا عطائی؛ محمد پورکاظمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ مسعود شیدایی


بررسی فنتیکی تنوع گل در جمعیت های Tulipa montana Lindl. در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1382

شادی خان افشار؛ مسعود شیدایی؛ بهرام زهزاد