نویسنده = مریم پژمان مهر
ارزیابی صدمات بهره برداری جنگل به زاد آوری و توده های سرپا (مطالعه موردی ، بخش نمخانه جنگل خیرود)

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

باریس مجنونیان؛ مقداد جورغلامی؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی


تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ حسین صباحی


رضایتمندی شهروندان از محیط های سکونتی شهری

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

مجتبی رفیعیان؛ علی عسکری؛ زهرا عسگرزاده


بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارس

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

حمید رضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزاد سازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

بهنام کامکار؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سید مجید عالیمقام؛ طیبه ابراهیمی


تاثیر آلودگی هوا برنوسانات اقلیمی شهر تهران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

غلامرضا روشن؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید نگهبان؛ جعفر میرکتولی


بررسی تاثیر کمبود آب بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.)

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ محمد حسین لباسچی؛ بهروز نادری؛ بهاره الهوردی ممقانی


بررسی کیفیت آب رودخانه قشلاق با استفاده از شاخص های کیفی آب

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

بابک جعفری سلیم؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ امیر سالمی؛ مسعود طاهریون؛ مجتبی اردستانی


مروری بر روش های مختلف پینچ آبی برای کاهش مصرف آب و تولید پساب در صنعت

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ شاهین محمدنژاد


ناخودآگاه جمعی و پهنه های زمانی

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

آزیتا بلائی اسکویی؛ محمد علی کی نژاد