نویسنده = محمود احمدی
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حمیدرضا مرادی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مجید محمدی؛ محمدرضا مهدویفر


اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

محمدرضا پورجعفر؛ علیرضا صادقی؛ فریال احمدی


تنوع مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه Alopecurus Lدر ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

مسعود شیدایی؛ سودابه جعفری؛ زهرا نورمحمدی


طراحی شهری و معماری منظر : دو حرفه ، یک هدف ؟

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی؛ مصطفی بهزاد فر


اثرات آتش سوزی بر درصد پوشش گیاهی مراتع استپی ایران (مطالعه موردی در مراتع ا ستان یزد)

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

ناصر باغستانی میبدی؛ مهدی فرحپور؛ محمد تقی زارع


توانایی یونجه (Medicago sativa L.) و Glomus mosseaeدر برداشت گیاهی فلزات سنگین از خاک

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی؛ فرهاد رجالی؛ محمد رضا اردکانی؛ قربان نورمحمدی


جستجوی میان دانشی بین طبیعت ، فرهنگ و تاریخ در مناظر باستانی ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

هما ایرانی بهبهانی؛ بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی


گردشگری با محیط زیستی پایدار – نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

ناصر علی عظیمی؛ ژانت بلیک؛ سید محمد مجابی


بررسی خصوصیات زیستی و تولید مثلی لاک پشت عقابی در Eretmochelys imbricate جزیره هرمز

دوره 7، شماره 2، دی 1388

مهران لقمانی؛ احمد سواری؛ حاجی قلی کمی؛ پروین صادقی


آیا ترکیب گیاهی بانک بذر خاک قابلیت تشریح جوامع گیاهی رو زمینی را دارند؟

دوره 7، شماره 2، دی 1388

امید اسماعیل زاده؛ سید محسن حسینی؛ منصور مصداقی؛ مسعود طبری؛ جهانگرد محمدی


بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD

دوره 7، شماره 2، دی 1388

مریم پژمان مهر؛ محمد اسماعیل حسنی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ جواد هادیان


حمایت کیفری از گونه های جانوری در ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد جواد امیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی