نویسنده = فریال احمدی
بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

هنگامه صفا ایسینی؛ افشین دانه کار؛ احسان کامرانی


بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

عباس عاشوری؛ کامران زلفی نژاد


ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

سیده عذرا علی موسوی؛ محمدرضا حسندخت؛ سعید محرمی پور؛ امید نوری رودسری


تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

فراهم احمدزاده؛ آذرمیدخت خیراندیش


وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل

دوره 3، شماره 10، دی 1384

الهام شیخ جباری؛ حسین شیخ جباری


زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی

دوره 3، شماره 10، دی 1384

میتراالسادات طباطبائی؛ مهناز مظاهری اسدی


مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

دوره 3، شماره 10، دی 1384

داریوش مینایی تهرانی؛ علی حرفت منش؛ فرود آذری دهکردی


شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران

دوره 3، شماره 10، دی 1384

فرح کریمی؛ سیما زنگنه؛ مرتضی یوسف زادی؛ حسن زارع مایوان


استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

امید نوری رودسری؛ سیده عذرا علی موسوی؛ بهرام اکبری


تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

علی ابوالحسنی سورکی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ حسین کرمانیان


پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

شیروان نوریپور سی سخت؛ منصور شاه ولی