نویسنده = سعید میرریاحی
مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ سعید صوفی زاده؛ میثم ابراهیمی؛ محمد مین باشی؛ فاطمه دستاران؛ مریم پوربیگ؛ محمد جمالی؛ آذر ماکنالی؛ معصومه یونس آبادی؛ رضا دیهیم؛ سمیه فروزش


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی


برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

شفق کمال؛ اصغر عبدلی؛ مجید بختیاری؛ محمود کرمی


بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ لیلا علیمرادی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی


تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری : مطالعه موردی منطقه دو تهران

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

سید ابراهیم هاشمی؛ محسن کافی؛ سید محمود هاشمی؛ مهدی خان سفید


بررسی محیط زیست تالاب سیاه کشیم

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ حسین خارا؛ سید حجت خداپرست؛ امیر اکبرزاده


تحلیل تخریب سیمای سرزمین حوزه آبخیز نکا با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

شیما طالبی امیری؛ فرود آذری دهکردی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ سیدرضا صوف باف


تصمیم گیری قطعی و فازی درمکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ عیسی عبادی


ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

نیلوفر فریقی؛ هومان لیاقتی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری


مطالعه وضعیت میکوریز در گیاهان غالب مناطقی از استان کرمان

دوره 6، شماره 2، دی 1387

اعظم سادات نوری؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ مظفر شریفی؛ فرزین ناصری؛ عباس طاهرنژاد