اندازه‌گیری و ارزیابی تجمع آلودگی فلزات سنگین در خاک و برگ سه‌ گونه‌ی درختی (چریش، کهور و کنوکارپوس) در شهر بندرعباس

سمانه حبیبی؛ محمود بهروزی؛ احمد نوحه گر

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 267-288

https://doi.org/10.48308/envs.2021.36989

چکیده
  سابقه و هدف: انتشار ذرات معلق از اگزوز خودروها، سایش لاستیک و لنت، روان­ کننده ­های موتور و سایش حصار خیابانی، حاوی فلزات سنگینی است که سلامت اکوسیستم شهری را با خطر آلودگی مواجه می­ سازد؛ اما عمده­ی ذرات بر اندام هوایی گیاه و خاک بستر آن رسوب نموده و جذب گیاه می ­شود. گونه ­های مقاوم به آلودگی و دارای ظرفیت بالا برای جذب ذرات ...  بیشتر