بررسی عملکرد رویکردهای مختلف هوش مصنوعی در ریزمقیاس‌نمایی دما (منطقه مورد مطالعه: استان اردبیل)

محمد حسین جهانگیر؛ سید محمد احسان عظیمی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 243-258

https://doi.org/10.48308/envs.2022.35101

چکیده
  سابقه و هدف: پیش بینی بلند و کوتاه مدت آب و هوا از جمله چالش­ های بسیار مهم محققان آب و اقلیم  بوده است. به منظور فائق آمدن بر این چالش، ابزارهای متعددی از جمله مدل­ های گردش عمومی جوی-اقیانوسی، سناریوهای پیش بینی و مدل­ های ریزمقیاس نمایی توسعه و استفاده شده است. این ابزارها با ایجاد همبستگی بین داده­ های بزرگ مقیاس مدل­ های ...  بیشتر