نویسنده = یوسف رشیدی
مقایسه انتشار واقعی آلاینده های ناشی از خودرو های سواری داخلی با مدل IVE

دوره 22، شماره 1، 1403، صفحه 39-52

10.48308/envs.2023.1252

مریم صابریان ثانی؛ یوسف رشیدی؛ سید حسین هاشمی


تعیین نرخ انتشار آلاینده PM10 در اراضی مستعد گرد و غبار با استفاده از مدل پخش و پراکندگی CALPUFF

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 277-290

10.48308/envs.2022.1205

مهسا تمجیدی؛ یوسف رشیدی؛ مجید عباسپور طهرانی؛ سید علیرضا میرزاحسینی


برآورد خسارت اقتصادی گاز NO2 بر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-102

عطیه پناهی؛ فتح الله امی؛ یوسف رشیدی