استفاده از مدل چندگانه خطی SDSM به منظور پیشبینی دما (مطالعه موردی: تالابهای هورالعظیم و میانگران)

منصور چترنور؛ نسرین مرادی مجد؛ میر ناصر نویدی؛ ناصر دواتگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1336

چکیده
  سابقه و هدف: از پیامدهای پدیده تغییر اقلیم در استان خوزستان می‌توان به خشک شدن بخش بزرگی از تالاب های این استان شامل میانگران و هورالعظیم اشاره کرد که با ادامه خشک شدن آنها در سال های اخیر سبب تولید توفان‌های گرد و غبار شده است. در این راستا هدف از این پژوهش، پیش بینی تغییرات اقلیمی در محدوده تالاب های میانگران و هورالعظیم توسط مدل ...  بیشتر

تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون (مطالعه موردی: محدوده سد گتوند تا تنگ عقیلی شوشتر)

سحر رضائیان؛ سید علی جوزی؛ مریم ایزدنیا؛ جعفر مرشدی؛ نسرین مرادی مجد

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393

چکیده
  تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون در جلگه آبرفتی خوزستان با توجه به عوامل زمین­ساختی، تکتونیکی، هیدرولوژیکی و انسانی در طول زمان رخ داده است.  هدف از این مقاله بررسی تغییرات کاربری اراضی و تاثیر این تغییرات برروی مورفولوژی رودخانه کارون است. بدین منظور مسیر رودخانه و کاربری­های موجود در منطقه  با استفاده از چهار سری تصویر ...  بیشتر

ارائه برنامه مدیریت راهبردی جمعآوری و امحای پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

سید علی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ نرجس خاتون فاضلی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  چکیدهبیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها هستند که بخش اعظم موادزاید تولیدی آن ها را زباله های مخاطره آمیز تشکیل می دهد . عدم کنترلزباله های بیمارستانی نه تنها بر سلامت بیماران و پرسنل، بلکه بر سلامتسایر افراد جامعه نیز اثر دارد و موجب آلودگی محیط زیست می شود .برهمین اساس در این تحقیق وضعیت پسماندهای بیمارستان شهربندرعباس به ...  بیشتر