تبیین رهیافت برنامه‌ریزی پیشایندی ارتقای منظر فرهنگی در تعامل با بوم‌شناسی انسانی در گذر زمان

علی حسین پور؛ داریوش مرادی چادگانی؛ شیرین طغیانی خوراسگانی؛ الهام ناظمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.52547/envs.33587

چکیده
  سابقه و هدف: منظر فرهنگی1 از دهه 1990 میلادی، توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، به ­عنوان یک زمینۀ موضوعی میان­رشته و فرارشته معرفی، و به­صورت رسمی در دستورکار توسعه جوامع عضو سازمان قرار گرفت. در حالی که از دهۀ 1920 میلادی، صاحب‌نظران زیادی در این زمینه مطالعه و فعالیت نموده و متون مرتبط با آن را منتشر کرده‌اند. بوم‌شناسی ...  بیشتر

سنجش اولویت ابعاد تاب‌آوری در قوانین بازآفرینی بافت‌های فرسوده (مورد مطالعه: محله سیروس، تهران)

نیوشا اکبری؛ شیرین طغیانی؛ علیرضا عندلیب؛ محمود محمدی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.111

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه بافت‌های فرسوده یک معضل بزرگ در شهرها هستند که قانونگذار برای حمایت از آن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده ولی متاسفانه علی­رغم سالیان سال نوسازی، وجود نواقص و کاستی­های قانونی سبب شده اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نیابد. با توجه به اهمیت موضوع بهسازی و نوسازی شهری به عنوان راهبردی در راستای کاهش مشکلات بافت‌های ...  بیشتر