مرور سیستماتیک راهکارهای طراحی کالبدِ کشاورزی شهری درون فضاهای همسایگی

مریم جاهد؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.52547/envs.30858

چکیده
  سابقه و هدف: رشد شهرنشینی به مرور موجب تبدیل زمین ­های سبز و زیر کشت به منطقه ­های مسکونی شده است؛ که این مسئله از جهت ­های مختلفی بر حوزه ­های محیط زیستی و غذایی اثرگذار است. تبدیل هر­چه بیشتر زمین­ های قابل کشت به زمین­ های مسکونی افزون بر افت کیفیت­ های محیط زیستی، از امنیت غذایی نیز می­ کاهد. آلودگی هوا، مدیریت نکردن ...  بیشتر

موانع اصلی استفاده از رویکرد طراحی مشارکتی منظر (با تمرکز بر دیدگاه متخصصان طراحی)

مهدا فروغی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ معین حاجی مقصودی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 193-214

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه توجه به کاربران طرح در پروژه‌های معماری اهمیت بیشتری یافته و بعد اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد تاثیرگذار بر طرح مورد توجه طراحان قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در طراحی معماری منظر، با توجه به بعد ذهنی و مخاطب‌محور بودن آن، دوچندان است. یکی از مهم‌ترین رویکردها در معماری که به مخاطبان طرح توجه دارد، ...  بیشتر