1. تلفیق سنجش از دور و روش‌های عددی در مطالعه توفان گرد و خاک

راضیه پیله‌وران؛ زهرا راستگو؛ امیرحسین نیک فال؛ بهروز مرادپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/envs.34186

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده گرد و غبار در سال‌های اخیر یکی از مهم ترین چالش‌های زیست‌ محیطی در غرب و جنوب غرب ایران می‌باشد. شناسایی منشأ گرد و غبار و پایش آن، در سطح وسیع با مدل‌های عددی هواشناسی و سنجش از دوری که از سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار می‌باشند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مواد و روش: در این پژوهش، از بین رخدادهای گرد ...  بیشتر

2. قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران)

امیرحسین نیک فال؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ساویز صحت کاشانی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 115-126

چکیده
  سابقه و هدف: اگرچه در سال‌های اخیر چندین مدل عددی گرد و خاک برای منطقه خاورمیانه ارزیابی شده‌اند، اما به دلیل وسعت منطقه، توسعه و پیدایش چشمه‌های جدید گرد و خاک، نیاز است تا تحقیقات جامع‌تری در ارزیابی مدل‌های عددی گرد و خاک برای منطقه خاورمیانه صورت گیرد. پژوهشگران گوناگونی مانند Marticorena and Bergametti (1995), Shao et al. (1996), Marticorena et al. (1997) Shao ...  بیشتر

3. برآورد غلظت آلاینده‌های معیار جوی با استفاده از مدل WRF-Chem و داده‌های جهانی انتشار – مطالعه موردی تهران

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 123-130

چکیده
  سابقه و هدف: در این پژوهش، استفاده از داده‌های جهانی انتشار ذرات معلق جوی در مدل‌سازی آلودگی هوای شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌های EDGAR-HTAP که شامل مقادیر گسیل جهانی مهمترین آلاینده‌های جوی می‌باشد در سال 2014 به‌روز شده است، با استفاده از مدل عددی جفت‌شده WRF-Chem در شبیه‌سازی آلاینده‌های معیار SO2، NO2، O3، CO، PM10، و PM2.5 مورد استفاده ...  بیشتر