نویسنده = عماد کوچک نژاد
بررسی اثر پدیده مانسون بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی و کلروفیلa در خلیج چابهار

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-36

10.52547/envs.29321

حمید ارشادیفر؛ کمال الدین کر؛ عماد کوچک نژاد؛ امیر قاضی لو؛ غلامرسول بسکله


بررسی همبستگی عامل های محیطی و جوامع پلانکتونی در تالاب فوق شور لیپار (شمال دریای عمان)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-120

10.29252/envs.17.4.107

امیر قاضی لو؛ کمال الدین کر؛ حمید ارشادی فر؛ عماد کوچک نژاد؛ مهشید اولادی کلاریجانی