تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی دشت شبستر

مهدی پناهی؛ فرهاد میثاقی؛ فرید قنبری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 19-38

چکیده
  چکیده سابقه و هدف: آب زیرزمینی از دیرباز، مهمترین منبع آبی مورد اطمینان بشر برای استفاده در بخش کشاورزی و شرب بوده است. برای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن، لازم است از نوسانات سطح آب زیرزمینی و تأثیرپذیری کیفیت آب زیرزمینی از عوامل متعدد، به‌طور دقیقی بررسی شود. با پایش دقیق نوسانات و کیفیت آب زیرزمینی می‌توانیم ...  بیشتر

آسیب شناسی کشت گندم دیم استان قزوین با رویکرد تحلیل آماری روزهای بارندگی

مهدی پناهی؛ مینا طاهری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 147-152

چکیده
  تحلیل روزهای قابل بارش از کلیدی­ترین عناصر هواشناسی مرتبط با بخش کشاورزی می­باشد، چرا که کمبود یا بارندگی بارش در طول فصل رشد خسارات سنگینی بر بخش کشاورزی علی الخصوص کشت دیم بر جای می­گذارد. لزوم پایش و تحلیل این پدیده هنگامی جلوه­گر می­نماید که توجه داشته باشیم بخش عمده­ای از اراضی کشاورزی، وابستگی مستقیم به بارش (مقدار و دفعات بارش) ...  بیشتر

پتانسیل آللوپاتیکی ارقام برنج ایرانی (Oriza sativa L.) روی خصوصیات رشدی علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli L.)

کمال سادات اسیلان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سعید قهاری؛ مهرداد مرادی قهدریجانی؛ مهدی پناهی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  به‌منظور بررسی توانایی عصاره‌ ‌آبی پوسته ارقام برنج ایرانی بر کنترل جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های سوروف، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق که در سال 1389 در گروه زراعت دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد، تأثیر عصاره‌ پوسته‌ ...  بیشتر