تخصیص آب و نهاده‌های آلاینده‌ی محیط‎‎زیست برای تولید گندم در دشت سیدان- فاروق

اسماعیل فلاحی؛ فاطمه رستگاری پور

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 11-22

چکیده
  مدیریت کارای استفاده از منابع در تولید کشاورزی، نقشی کلیدی در فرایند توسعه‌ی پایدار ایفا می‌کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان بهینه‌ی اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده‌ی محیط‎زیست در تولید گندم در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت است. داده‌های مورد نیاز، به‌صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده که از تکمیل پرسش‌نامه ...  بیشتر