عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیست گرایانه ی آبزی پروران استان گیلان

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ آزاده قربانی پیرعلیدهی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.17

چکیده
  سابقه و هدف: آبزی‌پروری به­ عنوان یک فعالیت کشاورزی است که می‌تواند در تأمین نیازهای غذایی و سلامت جمعیت جهان نقش مهمی را ایفا کند. ولی این صنعت در استان گیلان با مشکل­ های محیط­زیستی گسترده­ای همچون استفاده­ی بیش از حد از هورمون­ ها و آنتی بیوتیک­ ها، استفاده از کودهای غیربهداشتی و استفاده ­ی بیش از حد از کود، رهاسازی ...  بیشتر