بررسی فاکتورهای موثر در میزان تولید CO2 در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد آنالیز خط مرزی

بهزاد صنعتی نیا؛ محمد هادی ابوالحسنی؛ عاطفه چمنی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 45-56

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.45

چکیده
  سابقه و هدف: با آغاز عصر صنعتی و رشد روزافزون تولید و مصرف، تغییرات بسیاری در زندگی انسان­ ها رخ داده است. نیاز به انرژی و تامین آن از سوخت ­های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی سبب نشر شدید گازهایی مانند کربن دی­اکسید (CO2) در جو شده است. مواد و روش ­ها: بمنظور بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر تولید دی اکسید کربن در واحدهای صنعتی ...  بیشتر